Witamy w MEDYK CENTRUM...

Neurologia

Neurologia zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób układu nerwowego.

Do schorzeń neurologicznych zalicza się zarówno choroby centralnego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego), jak również choroby nerwów obwodowych (neuropatie, rwa kulszowa, itp.)

Choroby układu nerwowego mogą się rozwijać jako schorzenia pierwotne (wywołane wadami rozwojowymi) lub wtórne (towarzyszące innym schorzeniom, których ognisko pierwotne niejednokrotnie mieści się poza układem nerwowym). Zmiany w układzie nerwowym mogą wystąpić w wyniku różnych urazów, uszkodzeń i zapaleń tkanek miękkich i struktur kostnych. 

Nierozpoznane i nieleczone choroby neurologiczne mogą stanowić poważne zagrożenie nawet dla życia. Niejednokrotnie bagatelizowane bóle głowy czy mięśni mogą występować w przebiegu mikroudarów, wylewów, mikrowylewów do centralnego układu nerwowego, lub być objawem innej choroby. Szczególnie w okresie letnim u małych dzieci lub osób ukąszonych przez kleszcze, mogą pojawić się objawy ze strony układu nerwowego pod postacią gorączki, bólu głowy, zaburzeń świadomości, które są konsekwencją kleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Wszelkie utraty przytomności powinny być diagnozowane przez neurologa, gdyż mogą być one objawem np. padaczki, która bez odpowiedniego procesu leczenia może przyczynić się nawet do śmierci. 

Głównymi objawami ze strony centralnego układu nerwowego są bóle głowy, nieustępujące po lekach przeciwbólowych, zaburzenia świadomości (bardzo często krótkotrwałe), zawroty głowy, nudności, niekiedy wymioty. Każdy z powyższych objawów, jeżeli powtarza się kilkakrotnie na przestrzeni kilku dni, nie powinien być bagatelizowany przez pacjenta. Powyższe objawy nie tylko bardzo utrudniają komfort życia, ograniczają nasze możliwości i potencjał do pracy i wszelkich działań, ale stanowią również zagrożenie dla życia pacjenta. Niektóre z tych zaburzeń wymagają natychmiastowego działania. 

Lekarze neurolodzy ściśle współpracują z psychiatrami, ponieważ wiele chorób neurologicznych jest z pogranicza zaburzeń psychicznych. Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi. Niektóre choroby są domeną zarówno lekarza neurologa jak i psychiatry. Jednak neurologia zajmuje się głównie tymi schorzeniami, w których podłożem jest jakiś proces uszkadzający układ nerwowy. Psychiatria z kolei zajmuje się głównie chorobami, których podłoże dotyczy somatycznych zaburzeń w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego.

Nasi specjaliści

Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna