Witamy w MEDYK CENTRUM...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.
 

1. „Wzrost konkurencyjności firmy Medyk-Centrum Jan Bińczyk poprzez zakup innowacyjnej aparatury ultrasonograficznej i radiograficznej umożliwiającej wczesną diagnostykę i wysokiej jakości badania”

2. „Dynamiczny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych przy użyciu światła laserowego w branży medycznej.”

3. „Podniesienie świadomości kobiet w kontekście systematycznych badań cytologicznych w kierunku wykrywania raka szyjki macicy oraz badań mammograficznych w kierunku wykrywania raka piersi na terenie Częstochowy i powiatów częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.”

Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna