Witamy w MEDYK CENTRUM...

CENNIK - Badania loboratoryjne

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE CENA
Mocz - badanie ogólne 8 zł
OB 6 zł
Morfologia krwi (podstawowa) 10 zł
Rozmaz krwi (manualnie) 6 zł
PT (INR) 8 zł
APTT – czas krzepnięcia 8 zł
Fibrynogen 10 zł
D-dimery, ilościowo 40 zł
Glukoza 6 zł
Elektrolity (Na, K) 10 zł
Sód 5 zł
Potas 5 zł
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 25 zł
Cholesterol całkowity 6 zł
Cholesterol HDL ( dobry ) 7 zł
Cholesterol LDL met, bezpośrednią ( zły ) - LDL w cenie lipidogramu za darmo 18 zł
Trójglicerydy 8 zł
ALT 6 zł
AST 6 zł
Fosfataza zasadowa ( alkaliczna ) 6 zł
Bilirubina całkowita 5 zł
Bilirubina wolna (pośrednia) 13 zł
GGTP 6 zł
Cholinoesteraza 15 zł
Dehydrogenaza mleczanowa ( na węzły chłonne) 6 zł
Lipaza 10 zł
Amylaza (diastaza) 6 zł
Mocznik 5 zł
Kreatynina+eGFR 5 zł
Klirens kreatyniny 12 zł
Cystatyna C 75 zł
Kwas moczowy 5 zł
Białko całkowite 6 zł
Albumina 7 zł
Proteinogram 20 zł
Żelazo (Fe) 7 zł
Ferrytyna 20 zł
Wapń całkowity (Ca) 7 zł
Wapń zjonizowany *pobranie tylko w lab.centralnym 15 zł
Chlorki (Cl) 5 zł
Fosfor nieorganiczny ( PO4) 6 zł
Magnez 6 zł
Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) 23 zł
Mukoproteiny ( Seromukoidy ) 15 zł
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 70 zł
BADANIA KAŁU CENA
Kał - resztki pokarmowe 10 zł
Kał - pasożyty (1 ozn.) 10 zł
Kał - G. lamblia met. ELISA 25 zł
Kał - krew utajona (bez diety) 20 zł
Kał - rota i adenowirusy 30 zł
Helicobacter pylori w kale 26 zł
Elastaza trzustkowa w kale 180 zł
Kalprotektyna w kale met.ELISA 180 zł
Laktoferyna w kale met.ELISA 192 zł
M2-PK w kale met.ELISA 300 zł
Clostridium difficile, toksyna A/B w kale 85 zł
Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale 145 zł
KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału 565 zł
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH CENA
CRP, ilościowo ( białko ostrej fazy, stan zapalny) 12 zł
CRP, półilościowo 12 zł
Prokalcytonina, ilościowo 130 zł
Prokalcytonina, półilościowo 90 zł
ASO, ilościowo 15 zł
ASO, jakościowo 10 zł
RF, ilościowo 15 zł
RF, jakościowo 10 zł
Odczyn Waalera-Rosego 12 zł
Anty-CCP 60 zł
HLA-B 27 150 zł
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA CENA
CK – kinaza fosfokreatyninowa 10 zł
CK-MB, aktywność 15 zł
CK-MB, mass 30 zł
Troponina T 55 zł
Mioglobina 35 zł
NT pro-BNP 95 zł
Homocysteina 70 zł
HEMATOLOGIA CENA
Morfologia krwi (podstawowa) 10 zł
Retikulocyty 6 zł
Płytki krwi 6 zł
Mielogram 55 zł
Leukocyty- badanie aktywności fosfatazy zasadowej w granulocytach 80 zł
Oporność osmotyczna erytrocytów 15 zł
SEROLOGIA CENA
Grupa krwi 30 zł
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) 80 zł
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) 50 zł
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) ( POC ) Odczyn Coombsa 20 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy 25 zł
Grupa krwi drugie pobranie 0 zł
Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi (odpis) 15 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY CENA
TSH 18 zł
FT4 18 zł
FT3 18 zł
T4 18 zł
T3 18 zł
Anty-TPO 35 zł
Anty-TG 35 zł
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 55 zł
Tyreoglobulina 32 zł
HORMONY PŁCIOWE CENA
FSH 20 zł
LH 20 zł
Estradiol 20 zł
Progesteron 20 zł
Prolaktyna , prl po MTC taka sama cena 20 zł
Test ciążowy 25 zł
Beta-HCG 25 zł
HCG wolna podjednostka beta 80 zł
Estriol wolny 40 zł
PAPP-A 250 zł
DHEA-SO4 30 zł
DHEA 35 zł
Androstendion 30 zł
Testosteron 25 zł
Testosteron wolny 70 zł
SHBG 35 zł
17-hydroksyprogesteron 45 zł
AMH 200 zł
Inhibina A 200 zł
Inhibina B 160 zł
DIAGNOSTYKA PRENATALNA I INNE Z ZAKRESU GINEKOLOGII CENA
Harmony Test – genetyczny test przesiewowy 2 600 zł
Raport oceny ryzyka wad chromosomalnych  
Dla I-go trym.T.podw.(PAPP-A, free-BHCG)+rap.PRISCA 250 zł
Dla II-go trym.T.potrójny(AFP,HCG,uE3)+rap.PRISCA 270 zł
Raport oceny ryzyka wad chromosomalnychwg FMF: 50 zł
PAPP-A (wg FMF) 150 zł
Wolna podjednostka HCG-beta (wg FMF) 150 zł
INNE CENA
Kariotyp, badanie cytogenetyczne 500 zł
Stan przedrzucawkowy, preeklampsja:  
sFlt-1 (rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1) 150 zł
PLGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu 150 zł
Indeks (sFlt-1/ PLGF ) 210 zł
HPV, CYTOLOGIA CENA
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) 90 zł
HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 220 zł
HPV DNA HR genotypowanie, 12 typów: 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 (badanie dozlecane do badania 396) 100 zł
HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11,42,43,44, 280 zł
HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 220 zł
HPV mRNA met. PCR 350 zł
LBC+ HPV 250 zł
LBC+ HPV+ Chl.Trachomatis 350 zł
PAKIETY INFEKCYJNE, POJEDYNCZE BADANIA INFEKCYJNE met.PCR z wymazu CENA
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 220 zł
Mycoplasma hominis – jakościowo PCR 180 zł
Mycoplasma genitalium met. PCR 180 zł
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 180 zł
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) met.PCR, jakościowo 160 zł
Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 180 zł
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum, HPV 290 zł
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum 230 zł
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, N.gonorrhoeae 200 zł
Pakiet infekcyjny 1 (HPV, Chlamydia Trachomatis, HSV, Ureaplsma urealyticum) 300 zł
DIAGNOSTYKA ANEMII CENA
Ferrytyna 25 zł
Transferyna 22 zł
Witamina B12 30 zł
Kwas foliowy 35 zł
Erytropoetyna 50 zł
TIBC 15 zł
Rozpuszczalny receptor transferyny 100 zł
Kwas metylomalonowy (MMA) 300 zł
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY CENA
Przygotowanie do badania *roztwór glukozy do badania dostarczany przez pacjenta lub płatne w PP 5 zł
Hemoglobina glikowana met. HPLC 35 zł
Hemoglobina glikowana 25 zł
Fruktozamina 50 zł
Insulina 30 zł
Insulina po obciążeniu (50 g glukozy 0,1,2) 90 zł
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) 90 zł
Insulina po obciążeniu (0,1) – wpisać dawkę glukozy 60 zł
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3) 120 zł
Insulina po obciążeniu (wpisać dawkę glukozy i czas pobrania) 30 zł
C-peptyd 30 zł
C-peptyd po obciążeniu (wpisać dawkę glukozy i czas pobrania) 30 zł
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) 100 zł
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 110 zł
P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo 100 zł
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH CENA
Parathormon (intact) 35 zł
Kalcytonina 55 zł
Osteokalcyna 55 zł
Fosfataza kwaśna 10 zł
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 15 zł
C-telopeptyd kolagenu typu I 200 zł
Pyrylinks D w moczu 90 zł
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 250 zł
Witamina D metabolit 25(OH) 60 zł
INNE HORMONY I METABOLITY CENA
ACTH 35 zł
Kortyzol 30 zł
Kortyzol w DZM 35 zł
17-hydroksykortykosteroidy w DZM 60 zł
17-ketosteroidy w DZM 85 zł
Aldosteron 60 zł
Aldosteron w DZM 60 zł
Aktywność reninowa osocza 65 zł
Enzym konwertujący angiotensynę 130 zł
Katecholaminy (A,NA,D) w DZM 190 zł
Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) 200 zł
Alfa1-mikoglobulina w moczu 120 zł
Adrenalina - pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta 100 zł
Adrenalina w DZM 80 zł
Noradrenalina - pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta 120 zł
Noradrenalina w DZM 85 zł
Normetanefryna w DZM 50 zł
Kwas homogentyzynowy w DZM 280 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) 80 zł
Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) 70 zł
Hormon wzrostu 40 zł
IGF BP3 110 zł
IGF-1 70 zł
Gastryna 55 zł
Serotonina 65 zł
Serotonina w DZM 65 zł
Tryptaza 150 zł
Leptyna 100 zł
Methemoglobina, ilościowo 50 zł
Porfiryny całkowite w moczu (uro-porfo-kapro- w DZM, kwas delta-,porfobilinogen w porcji) 100 zł
Nietolerancja laktozy typu dorosłego (Analiza polimorfizmu -13910C>T w genie LCT) met.PCR 260 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH CENA
Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego) 110 zł
ROMA ( Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka raka jajnika) 110 zł
HE4 (jajnika) 90 zł
PSA całkowity (prostata) 25 zł
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) 60 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa (gruczoł krokowy) 12 zł
CEA (jelito grube, żołądek, wątroba) 30 zł
AFP (wątroba) 30 zł
CA 125 (jajniki) 35 zł
CA 15-3 (piersi, jajniki) 35 zł
CA 19-9 (żołądek, trzustka, drogi zółciowe) 35 zł
TPS (jajniki, szyjka macicy) 80 zł
SCC - Ag (rak płaskonabłonkowy-szyjka macicy, głowy, szyi, przełyku, płuc, pochwy) 100 zł
CYFRA 21-1 (niedrobnokomórkowy rak płuc) 90 zł
CA 72-4 (jajniki,piersi,jelito grube) 100 zł
Beta-2-mikroglobulina (guzy w kościach) 70 zł
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych (gruczolak przysadki) 130 zł
BRCA1 met. PCR (piersi) 260 zł
CHEK2 met. PCR 200 zł
BRCA2 met. PCR (piersi) 220 zł
S100 (skóra-czerniak, mózg-glejak wielopostaciowy) 100 zł
NSE (Neuroswoista enolaza)-drobnokomórkowy rak płuc 80 zł
HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka) 120 zł
SEPTYNA 9 (alternatywa kolonoskopii-rak jelita grubego) 690 zł
PCA3 w moczu – diagnostyka raka prostaty, ocena agresywności nowotworu 2 050 zł
UKŁAD KRZEPNIĘCIA CENA
Antykoagulant toczniowy 100 zł
Czynnik krzepnięcia II, aktywność 100 zł
Czynnik krzepnięcia V, aktywność 100 zł
Czynnik krzepniecia VII, aktywność 100 zł
Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność 100 zł
Czynnik krzepnięcia IX, aktywność 100 zł
Czynnik krzepnięcia X, aktywność 100 zł
Czynnik krzepnięcia XI, aktywność 100 zł
Czynnik krzepnięcia XII, aktywność 100 zł
Czynnik von Willebranda 100 zł
Antytrombina III, aktywność 30 zł
Białko C, aktywność 80 zł
Oporność na aktywne białko C 90 zł
Białko S wolne 80 zł
Czynnik V Leiden 290 zł
Nadkrzepliwość wrodzona ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 GA genu protrombiny) 350 zł
Aktywność anty-Xa 190 zł
UKŁAD IMMUNOLOGICZNY CENA
Proteinogram 18 zł
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA (łącznie) 50 zł
IgG 20 zł
IgM 20 zł
IgA 20 zł
IgD 100 zł
IgG1, podklasa 150 zł
IgG2, podklasa 150 zł
IgG3, podklasa 150 zł
IgG4, podklasa 150 zł
IgG1-4, zestaw podklas 420 zł
Dopełniacz, składowa C-3c 60 zł
Dopełniacz, składowa C-4 60 zł
HLA-B 27 150 zł
Alfa-1-antytrypsyna 80 zł
Alfa-1-trypsyna w kale 100 zł
Ceruloplazmina 35 zł
Haptoglobina 40 zł
C1 inhibitor, aktywność 130 zł
C1 inhibitor, stężenie 130 zł
Łańcuchy lekkie kappa 100 zł
Łańcuchy lekkie kappa w moczu 120 zł
Łańcuchy lekkie lambda 100 zł
Łańcuchy lekkie lambda w moczu 120 zł
Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda 180 zł
Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy 90 zł
Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy 90 zł
Białko Bence'a-Jonesa w moczu 10 zł
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) 250 zł
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu 250 zł
Białko oligoklonalne w PMR 300 zł
Interleukina 28B- genotypowanie, IL28B 470 zł
Koenzym Q10 120 zł
Witamina D metabolit 25(OH) 50 zł
BADANIA Z MOCZU CENA
Mocz - badanie ogólne 8 zł
Białko Bence'a-Jonesa w moczu 10 zł
Białko w DZM 10 zł
Glukoza w DZM 10 zł
Wapń w DZM 10 zł
Fosfor nieorganiczny w DZM 10 zł
Magnez w DZM 10 zł
Mocznik w DZM 8 zł
Kreatynina w DZM 10 zł
Kwas moczowy w DZM 8 zł
Sód i potas w DZM 15 zł
Chlorki w DZM 8 zł
Białko w moczu 8 zł
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 10 zł
Wapń w moczu 10 zł
Fosfor nieorganiczny w moczu 10 zł
Magnez w moczu 10 zł
Mocznik w moczu 10 zł
Kreatynina w moczu 10 zł
Kwas moczowy w moczu 10 zł
Sód i potas w moczu 10 zł
Chlorki w moczu 7 zł
Amylaza w moczu 7 zł
Liczba Addisa 12 zł
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) 25 zł
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu 45 zł
Weryfikacja- glukoza w moczu 6 zł
Kamienie moczowe, analiza chemiczna 60 zł
Test ciążowy 25 zł
INFEKCJE - BADANIA MET. PCR POBIERAMY W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM CENA
HBs antygen -test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 499 20 zł
HBs przeciwciała 25 zł
HBs antygen, test potwierdzenia *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 300 80 zł
HBe antygen 30 zł
HBe przeciwciała 30 zł
HBc przeciwciała całkowite 30 zł
HBc przeciwciała IgM 35 zł
HBV met. PCR, ilościowo 650 zł
HBV met. PCR, jakościowo 180 zł
HCV przeciwciała 30 zł
HCV met. PCR, ilościowo 600 zł
HCV met. PCR, jakościowo 180 zł
HCV met. PCR, genotypowanie 550 zł
HAV przeciwciała całkowite 55 zł
HAV przeciwciała IgM 55 zł
HIV Ag/Ab (Combo)-test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 321 25 zł
HIV test potwierdzenia met. western-blot *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 320 320 zł
HIV met. PCR, ilościowo 650 zł
HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka) 120 zł
USR ( kiła ) 15 zł
FTA 50 zł
TPHA-test potwierdzenia 35 zł
VDRL ( kiła ) 15 zł
FTA ABS 45 zł
Toksoplazmoza IgG 30 zł
Toksoplazmoza IgM 30 zł
Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM, met. Immunoblot 150 zł
Toksoplazmoza IgG, awidność 80 zł
Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo 230 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG 25 zł
Różyczka (Rubella virus) IgM 25 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG awidność 100 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG 30 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgM 30 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgM, met. immunoblot 150 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność 65 zł
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 500 zł
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 200 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgM w PMR 65 zł
CMV DNA w moczu 140 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 40 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 40 zł
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 200 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR 150 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR 150 zł
Mononukleoza zakaźna, jakościowo 22 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG 45 zł
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 700 zł
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 200 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA 45 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA 45 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM profil (awidność EBV CA IgG,EBV CA IgG,EBV CA IgM,EBV EA IgG,EBNA IgG) 80 zł
EBV (Epstein-Barr wirus) IgG w PMR 65 zł
EBV (Epstein-Barr wirus) IgM w PMR 65 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG 40 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM 40 zł
Mycoplasma pneumoniae IgA 80 zł
Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 180 zł
Mycoplasma genitalium met. PCR 160 zł
Chlamydia pneumoniae IgG 60 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 60 zł
Chlamydia pneumoniae IgA 60 zł
Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo 150 zł
Chlamydia pneumonia met. Immunofluorescencji 70 zł
Chlamydia trachomatis IgG 40 zł
Chlamydia trachomatis IgM 40 zł
Chlamydia trachomatis IgA 40 zł
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 160 zł
Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 160 zł
HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo 180 zł
HPV mRNA met. PCR 330 zł
Helicobacter pylori, test oddechowy-*pobranie lab centralne 250 zł
Helicobacter pylori- jakościowo 22 zł
Helicobacter pylori IgG 40 zł
Helicobacter pylori IgA 45 zł
Helicobacter pylori w kale 30 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 60 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 60 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 60 zł
Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF 160 zł
Grypa typ A IgG 70 zł
Grypa typ A IgM 70 zł
Grypa typ B IgG 70 zł
Grypa typ B IgM 70 zł
Grypa typ A i B antygeny 55 zł
Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo 250 zł
Paragrypa typ 1-4 IgG 70 zł
Paragrypa typ 1-4 IgM 70 zł
Panel PNEUMO-BACTER 6 - identyfikacja 6 bakterii:Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae,Legionella pneumophila, Bordetella pertussis 330 zł
Coxsackie typ A i B IgM met.IIF 120 zł
Odra (Morbilli virus) IgG 70 zł
Odra (Morbilli virus) IgM 70 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgG 80 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgM 80 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 70 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 70 zł
Malaria, jakościowo 100 zł
Hantavirus IgM, met.ELISA 100 zł
Hantavirus IgG, met.ELISA 100 zł
Borelioza IgG -stare 30 zł
Borelioza IgM -nowe 30 zł
Borelioza IgG met. Western-blot 95 zł
Borelioza IgM met. Western-blot 95 zł
Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 160 zł
Borelioza CD57 170 zł
Borelioza, IgM w kompleksach immunologicznych, met. ELISA 110 zł
Borelioza, IgG w kompleksach immunologicznych, met. ELISA 110 zł
Borelioza IgG w PMR 80 zł
Borelioza IgM w PMR 80 zł
Borelioza IgG, wskaźnik PMR/surowica met. ELISA 120 zł
Borelioza w płynie z jamy ciała met.CLIA 200 zł
Borelioza badanie kleszcza met. PCR 160 zł
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met.ELISA 120 zł
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA 120 zł
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu),IgG met.ELISA w PMR 150 zł
Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF 100 zł
Anaplasma phagocytophilum Igm met. IIF 100 zł
Babesia microti IgG met. IIF 100 zł
Babesia microti IgM met. IIF 100 zł
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF 100 zł
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF 100 zł
Panel infekcji odkleszczowych met. PCR (Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum) 530 zł
Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocytophilum, B.henselae,B.quintana.) met.IIF 270 zł
Panel koinfekcji w boreliozie (M.pn IgM/IgG, Chl.pn IgG/IgM,Y.enter.IgA/IgG) met.ELISA, IIF 275 zł
Panel koinfekcji w boreliozie met.ELISA, IIF (Bartoneloza IgG,Babeszjoza IgG,Anaplazmoza IgG,Jersinioza IgG,Mykoplazmoza IgG i IgM, Chlamydioza IgG) 550 zł
Panel infekcji odkleszczowych met.PCR (Borrelia burgdorferi, Babesie divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae, Toxoplasma gondii) 750 zł
Panel koinfekcji w boreliozie met. Real Time PCR (Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae) 530 zł
Bruceloza IgG 60 zł
Bruceloza IgM 60 zł
Listerioza, jakościowo 70 zł
Listeria monocytogenes, IgG met.IIF 50 zł
Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 230 zł
Yersinia enterocolitica IgG 120 zł
Yersinia enterocolitica IgM 120 zł
Yersinia enterocolitica IgA 120 zł
Salmonella IgG, IgM, IgA 200 zł
Parvovirus B19 IgG, IgM met.ELISA 170 zł
RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF 60 zł
RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF 60 zł
Tężec (Clostridium tetanii) IgG 160 zł
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 80 zł
Giardia lamblia IgM i IgG 160 zł
Cryptococcus neoformans - antygen krążący, jakościowo 150 zł
Candida- Antygen krążący 180 zł
Aspergillus- Antygen krążący 200 zł
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG 120 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 120 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western-blot 320 zł
Tasiemiec IgG, met.ELISA (Cestoza) 50 zł
P/c. p. gliście ludzkiej IgG (Ascaris lumbricoides hominis) 32 zł
Nużyca, demodekoza 65 zł
Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgG 220 zł
Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgM 220 zł
Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgA 220 zł
Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA 580 zł
Legionella pneumophila, antygen w moczu 250 zł
Quantiferon TB, test IGRA 300 zł
Clostridium difficile, toksyna A/B w kale 80 zł
Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale 130 zł
Candida, identyfikacja 3 gatunków: C. albicans, C. glabrata, C. krusei met. PCR 500 zł
Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA 240 zł
INFEKCJE/MEDYCYNA PODRÓŻY - MATERIAŁ POBIERANY DO BADAŃ OD PON. DO CZW. CENA
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka, met. Western Blot 400 zł
Toksoplazmoza wrodzona, profil porónawczy IgM matki i dziecka, met. Western Blot 400 zł
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i dziecka, met. Western Blot 400 zł
Bąblowica (Echinococcus multilocularis), IgG met. Western Blot 320 zł
Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi. 150 zł
Filarioza badanie mikroskopowe krwi 150 zł
Borelioza, IgG w surowicy i PMR, met. Western Blot 210 zł
Borelioza, IgM w surowicy i PMR, met. Western Blot 200 zł
Gorączka Denga IgG, met ELISA 210 zł
Gorączka Denga IgM, met ELISA 210 zł
Malaria (Plasmodium spp.) parazytemia badanie mikroskopowe krwi. 155 zł
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA 210 zł
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA 210 zł
Malaria (Plasmodium faliciparum) IgG, met.II F 160 zł
Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 275 zł
Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP) 100 zł
Kał, hodowla w kierunku nicieni (Strongyloides, Ancylostoma, Necator) 100 zł
Kał - pasożyty tropikalne 120 zł
Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym 140 zł
Pasożyty tropikalne w moczu 110 zł
Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocysty w kale 120 zł
Pneumocystoza (Pneumocystis jiroveci), oocysty w plwocinie met. DIF 270 zł
FIBROTEST/ FIBROMAX - MATERIAŁ POBIERANY TYLKO W LABORATORIUM CENTRALNYM CENA
FibroTest- badania 120 zł
FibroTest- raport 450 zł
FibroMax- badania 140 zł
FibroMax- raport 575 zł
MONITOROWANIE LEKÓW CENA
Lit, ilościowo 15 zł
Karbamazepina, ilościowo 50 zł
Kwas walproinowy, ilościowo 50 zł
Fenytoina, ilościowo 50 zł
Fenobarbital, ilościowo 50 zł
Digoksyna, ilościowo 40 zł
Paracetamol, ilościowo 50 zł
Teofilina, ilościowo 50 zł
Cyklosporyna A, ilościowo 150 zł
Takrolimus, ilościowo 200 zł
TOKSYKOLOGIA- ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE CENA
Metamfetamina w moczu, jakościowo 25 zł
Kokaina w moczu, jakościowo 25 zł
Morfina w moczu, jakościowo 25 zł
Metadon w moczu, jakościowo 25 zł
Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościwo 25 zł
Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 25 zł
Barbiturany w moczu, jakościwo 25 zł
Amfetamina w moczu, jakościowo 25 zł
Ecstasy w moczu, jakościowo 25 zł
Marihuana w moczu, jakościowo 25 zł
Acetylocholinesteraza krwinkowa 150 zł
TOKSYKOLOGIA-METALE – specjalne probówki – system zamknięty CENA
Cynk w moczu, ilościowo 40 zł
Cynk, ilościowo 30 zł
Miedź, ilościowo 40 zł
Miedź w moczu, ilościowo 50 zł
AUTOIMMUNOLOGIA CENA
PPJ test przesiewowy (ANA1) met. IIF 50 zł
PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy (obecność PPJ) – zalecane badanie nr 3280 z mianem!!! 45 zł
PPJ (ANA2) met. IIF, DID ENA screening – typ świecenia, miano oraz swoistość 70 zł
PPJ (ANA3) met. Immunoblot (15 antygenów)-identyfikacja przeciwciał przeciwjądrowych (RNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,PM-Scl100,Jo1,Centromer B, PCNA,dsDNA,nukleosomy, histony,rybosomalne białko P,AMA-M2) 120 zł
PPJ (ANA4) met.IIF i immunoblot (15 antygenów)-GOLD STANDARD-typ śwecenia i miano antygeny jak ANA3 130 zł
PPJ (ANA5) met.IIF i immunoblot ENA (7 antygenów: nRNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,Jo-1),miano 110 zł
PPJ (ANA6) met. Immunoblot ENA (7 antygenów: nRNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,Jo-1),jakosciowo 100 zł
PPJ (ANA7) met. ELISA (9 antygenów: nRNP/Sm,SS-A,SS-B,Scl-70,Jo-1,PCNA,PM-SCL,Rybosomalne białko P, Sm),jakosciowo 70 zł
PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów) Określana jest swoistość antygenów ENA: La, Ro, Jo-1, Scl, nRNP, Sm 60 zł
PPJ (ANA9) met.IIF,typ świecenia, miano (badanie 600+miano świecenia)-dawne nasze ANA1,5 50 zł
PPJ (ANA10) met. IIF i DID ENA (6 antygenów: Sm,RNP,La/SS-B,Scl-70,Jo-1,Ro/SS-A),miano 90 zł
Panel autoprzeciwciał (ch.tk.łącznej, vasculittis, ch.autoimmunologiczne wątroby) met.BLOT 170 zł
PPJ SES (SES-ANA) met.IIF 65 zł
PPJ, antygeny rozpuszczalne (ENA) met.immunoblot (nRNP/Sm, Sm, SS-A,Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1) 160 zł
PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA 30 zł
PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA 30 zł
PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA 65 zł
PPJ anty-Jo-1 met. ELISA 60 zł
PPJ anty-Scl-70 met. ELISA 30 zł
PPJ anty-Sm met. ELISA 60 zł
PPJ przeciw histonom met. ELISA 65 zł
P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met.IIF 80 zł
P/c. p. dsDNA met. IIF 60 zł
SLE, półilościowo 16 zł
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 100 zł
PPJ panel Myositit met. Immunoblot (Mi-2,Ku,PM-Scl 100,PM-Scl 75,Jo-1,SRP,pl-7,pl-12,EJ,OJ,Ro-52) 160 zł
PPJ panel sklerodermia met. Immunoblot (Scl-70,CENP A, CENP B,RNA Pol III 11 kDa,RNA Pol III 155 kDa,fibrylarna,NOR-90,Th/To,PM-Scl 100,PM-Scl-75,Ku,PDGFR,Ro-52) 200 zł
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 50 zł
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 70 zł
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 60 zł
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 60 zł
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 60 zł
P/c. p.antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1)met.immunobloting 140 zł
Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID 160 zł
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. Immunobloting 140 zł
Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 90 zł
Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF 40 zł
Panel celiakia IgA(DGP IgA, tTG IgA) met.BLOT 140 zł
Panel celiakia IgG(DGP IgG, tTG IgG) met.BLOT 140 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 70 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 70 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 120 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 60 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 60 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 110 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 110 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 110 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 160 zł
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 80 zł
P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF 80 zł
P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF) 150 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 90 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA 90 zł
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA 160 zł
P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA 85 zł
P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA 85 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 35 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 35 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 70 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 130 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 130 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 200 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 90 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 90 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA 160 zł
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 60 zł
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 60 zł
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 100 zł
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG 90 zł
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM 90 zł
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM 150 zł
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 70 zł
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 70 zł
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 120 zł
Antykoagulant toczniowy 90 zł
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 130 zł
P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 90 zł
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 100 zł
P/c. p. plemnikom met. IIF 65 zł
P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met.RIA 250 zł
P/c. przeciwko titinie 200 zł
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 110 zł
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA 150 zł
P/c. p. mięśniom pop. pr. i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF 110 zł
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 80 zł
P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 90 zł
P/c. p. blonie podst. kłęb. nerk.(anty-GMB) i błonie pęch. płucnych met. IIF 130 zł
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GMB) met. IIF 110 zł
P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 90 zł
P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF 110 zł
Panel jelitowy (p/c. p. kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 200 zł
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 70 zł
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 110 zł
Panel neuroimm. (a-Ri,a-Hu,a-Yo,a-GAD,a-MAG,p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting 350 zł
Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, panel przeciwciał IIF (Anty-NMDA, anty-GABA, anty-AMPA R1, anty-AMPA-R2, przeciw podjednostkom kanałów potasowych bramkowanych napięciem (VGKC) – anty-CASPR2 i anty-LGI-1 550 zł
P/c. przeciw akwaporynie 4 met. IIF 160 zł
P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF 60 zł
Badania tkankowe 100 zł
P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF 110 zł
P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF 100 zł
Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF 100 zł
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG 180 zł
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM 180 zł
Profil reumatyczny IgG met. IIF (Varicella, Grypa A(H1N1), Grypa A(H3N3), Grypa B, Yersinia, Toxoplasma, B affzelii, B burgdorferi, B garinii, Chlamydia) 120 zł
P/c. onkoneuronalne met. IIF 300 zł
USTALENIE OJCOSTWA ORAZ DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR – MATERIAŁ POBIERAMY OD PON.DO CZW. CENA
Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób (16 loci) 1 100 zł
Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa, badanie każdej dodatkowej osoby (16 loci) 550 zł
Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób + profil genetyczny (16 loci) 1 300 zł
Hemochromatoza met. PCR 750 zł
Mukowiscydoza met. PCR 750 zł
Azoospermia met. PCR 700 zł
Zespół Gilberta 200 zł
Celiakia (HLA DQ2/DQ8) 350 zł
HLA-B 27 150 zł
Niedosłuch (badanie mutacji 35delG, 310del14, IVS1+1G>A oraz mutacji rzadkich w części kodującej genu GJB2) met. PCR 350 zł
Łuszczyca (HLA-Cw6) 350 zł
Zespół Retta 550 zł
Przedwczesne wygasanie czynności jajników(ekspansja w genie (FMR1), bad. przesiewowe 290 zł
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe), mutacje w genach PRSS1, SPINK1 i CFTR 630 zł
Badanie w kierunku galaktozemii (test Beutlera i Baludy) 80 zł
Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska 490 zł
Mutacje w genie CFTR (F508del, 70 mutacji) niepłodność męska 300 zł
Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B) 250 zł
Mikrodelecje chromosomu Y (AZF, gr 51) 500 zł
Termolabilny wariant MTHFR 250 zł
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny 200 zł
Czynnik V Leiden 290 zł
Nadkrzepliwość wrodzona ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 GA genu protrombiny) 350 zł
Pakiet Nadkrzepliwości – Nadkrzepliwość wrodzona (bad.3821)+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny(bad.240) CENA
Badanie polimorfizmu APA 1 w genie IGF-2 350 zł
ALERGOLOGIA CENA
IgE całkowite 25 zł
Panel alergenów – mieszany BIOCHECK (20 alergenów) 130 zł
Panel alergenów pokarmowych BIOCHECK (20 alergenów) 130 zł
Panel alergenów oddechowych BIOCHECK (20 alergenów) 130 zł
Panel alergenów – mieszany EUROLINE (28 alergenów) 170 zł
Panel alergenów pokarmowych EUROLINE (21 alergenów) 170 zł
Panel alergenów oddechowych EUROLINE (21 alergenów) 170 zł
Panel oddechowy III (10 alergenów) 120 zł
Panel pokarmowy IV (10 alergenów) 120 zł
Panel pokarmowy III (10 alergenów) 120 zł
Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) 100 zł
Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) 100 zł
Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) 100 zł
Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) 100 zł
Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) 100 zł
Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) 100 zł
Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) 100 zł
Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) 100 zł
Panel pokarmowy, białka mleka (6 alergenów) 130 zł
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych 48 zł
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew 48 zł
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów 48 zł
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 48 zł
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 48 zł
IgE sp. EP71 - mieszanka pierza 48 zł
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków 48 zł
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 48 zł
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 48 zł
IgE sp. GP3 mieszanka traw 3 48 zł
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 32 zł
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 32 zł
IgE sp. D70 - Acarus siro 32 zł
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor 32 zł
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae 32 zł
IgE sp. E7 - odchody gołębia 32 zł
IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten) 32 zł
IgE sp. I6 - karaluch – prusak 32 zł
IgE sp. odchody kanarka 80 zł
IgE sp. E1 - sierść kota 32 zł
IgE sp. E2 - sierść psa 32 zł
IgE sp. E3 - sierść konia 32 zł
IgE sp. E201 - pióra kanarka 32 zł
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) 32 zł
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej 32 zł
IgE sp. E86 - pióra kaczki 32 zł
IgE sp. E84 - naskórek chomika 32 zł
IgE sp. E82 - naskórek królika 32 zł
IgE sp. E81 - naskórek owcy 32 zł
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej 32 zł
IgE sp. E5 łupież psa 32 zł
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita 32 zł
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa 32 zł
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa 32 zł
IgE sp. G12 - żyto (pyłki) 32 zł
IgE sp. T3 – brzoza 32 zł
IgE sp. T4 - leszczyna 32 zł
IgE sp. T2 – olcha 32 zł
IgE sp. T14 - topola 32 zł
IgE sp. T12 – wierzba 32 zł
IgE sp. W9 - babka lancetowata 32 zł
IgE sp. W6 - bylica pospolita 32 zł
IgE sp. W10 - komosa biała 32 zł
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis 32 zł
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus 32 zł
IgE sp. M5 - Candida albicans 32 zł
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum 32 zł
IgE sp. M4 - Mucor racemosus 32 zł
IgE sp. M1 - Penicillium notatum 32 zł
IgE sp. F1 - białko jajka 32 zł
IgE sp. F245 - jajko całe 32 zł
IgE sp. F75 - żółtko jajka 32 zł
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina 32 zł
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina 32 zł
IgE sp. F78 - kazeina 32 zł
IgE sp. F2 - mleko krowie 32 zł
IgE sp. F81 - ser cheddar 32 zł
IgE sp. F 106 hydrolizat serwatki 100 zł
IgE sp. F360 jogurt 32 zł
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) 32 zł
IgE sp. F11 – gryka 32 zł
IgE sp. F6 - jęczmień 32 zł
IgE sp. F8 – kukurydza 32 zł
IgE sp. F4 – pszenica 32 zł
IgE sp. F9 - ryż 32 zł
IgE sp. F14 – soja 32 zł
IgE sp. F5 - żyto 32 zł
IgE sp. F88 - baranina 32 zł
IgE sp. F284 – indyk 32 zł
IgE sp. F83 – kurczak 32 zł
IgE sp. F26 - wieprzowina 32 zł
IgE sp. F27 – wołowina 32 zł
IgE sp. F3 - dorsz 32 zł
IgE sp. F40 – tuńczyk 32 zł
IgE sp. F24 krewetka 32 zł
IgE sp. F15 - fasola 32 zł
IgE sp. F12 – groch 32 zł
IgE sp. F31 – marchew 32 zł
IgE sp. F244 - ogórek 32 zł
IgE sp. F86 – pietruszka 32 zł
IgE sp. F25 - pomidor 32 zł
IgE sp. F85 – seler 32 zł
IgE sp. F35 - ziemniak 32 zł
IgE sp. F48 – cebula 32 zł
IgE sp. F92 - banan 32 zł
IgE sp. F94 – gruszka 32 zł
IgE sp. F49 - jabłko 32 zł
IgE sp. F84 – kiwi 32 zł
IgE sp. F33 – pomarańcza 32 zł
IgE sp. F44 - truskawka 32 zł
IgE sp. F237 morela 32 zł
IgE sp. F259 winogrona 32 zł
IgE sp. F105 – czekolada 32 zł
IgE sp. F93 – kakao 32 zł
IgE sp. F221 – kawa 32 zł
IgE sp. F403 - drożdże browarnicze 32 zł
IgE sp. F89 - musztarda 32 zł
IgE sp. F277 - koperek 32 zł
IgE sp. F280 - pieprz czarny 32 zł
IgE sp. F17 - orzech leszczyny 32 zł
IgE sp. F256 - orzech włoski 32 zł
IgE sp. F13 - orzech ziemny 32 zł
IgE sp. F20 migdały 32 zł
IgE sp. I3 - jad osy 32 zł
IgE sp. I1 - jad pszczoły 32 zł
IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego 32 zł
IgE sp. I71 - jad komara 32 zł
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 32 zł
IgE sp. O1 - bawełna 32 zł
IgE sp. K20 – wełna 32 zł
IgE sp. K82 – latex 32 zł
IgE sp. K74 jedwab 32 zł
IgE sp. K80 formaldehyd 32 zł
IgE sp. C204 - amoxycylina 32 zł
IgE sp. P1 - glista ludzka 32 zł
ALERGIA POKARMOWA IgG-ZALEŻNA (TYPU III) CENA
ImuPro 50 480 zł
ImuPro 100 950 zł
ImuPro 300 1 800 zł
ISAC test, panel alergenów 1 450 zł
Genodiet Completo (test DNA, który pozwala na indywidualne dobranie składników odżywczych i zmodyfikowanie sposobu odżywiania, tak by uwzględniał on indywidualne potrzeby organizmu związane z konkretnymi cechami genetycznymi) 3 500 zł
MIKROBIOLOGIA CENA
Wymaz z gardła 50 zł
Wymaz z nosa 50 zł
Wymaz z nosogardzieli 50 zł
Wymaz z jamy ustnej 50 zł
Wymaz z języka 50 zł
Wymaz z dziąseł 50 zł
Wymaz z zębodołu 50 zł
Wymaz z migdałków 50 zł
Wymaz z krtani 50 zł
Wymaz z ucha prawego 50 zł
Wymaz z ucha lewego 50 zł
Wymaz z worka spojówkowego OP 50 zł
Wymaz z worka spojówkowego OL 50 zł
Wymaz z przełyku 50 zł
Wymaz ze zmian skórnych 50 zł
Wymaz z pępka 50 zł
Wymaz z czyraków 50 zł
Wymaz z owrzodzenia 50 zł
Wymaz ze stopy cukrzycowej 50 zł
Wymaz z przetoki 50 zł
Posiew z odleżyny 38 zł
Wymaz ze skóry 50 zł
Wymaz z pachwiny 50 zł
Wymaz z ujścia cewki moczowej 50 zł
Wymaz z cewki moczowej 50 zł
Wymaz spod napletka 50 zł
Wymaz z warg sromowych 50 zł
Wymaz z pochwy 50 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy 50 zł
Wymaz z prącia 50 zł
Wymaz z okolicy odbytu 50 zł
Wymaz z odbytu 50 zł
Mocz posiew 50 zł
Kał posiew 50 zł
Plwocina posiew 50 zł
Nasienie posiew 50 zł
Wydzielina z dróg oddechowych 50 zł
Krew posiew tlenowy ( tylko dla kontrahentów ) 90 zł
Inny materiał posiew 50 zł
Wymaz z pochwy w kierunku GBS 40 zł
Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowca grupy B 40 zł
Antybiogram w cenie badania
MYKOLOGIA CENA
Wymaz z gardła (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z nosa (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z nosogardzieli (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z jamy ustnej (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z języka (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z dziąseł (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z zębodołu (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z migdałków (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z krtani (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z ucha prawego (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z ucha lewego (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z worka spojówkowego OP (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z worka spojówkowego OL (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz ze zmian skórnych (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z pępka (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z rany (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z czyraków (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z owrzodzenia (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz ze stopy cukrzycowej (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z przetoki (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z ujścia cewki moczowej (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z cewki moczowej (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz spod napletka (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z warg sromowych (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z przedsionka pochwy (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z pochwy (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z prącia (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z okolicy odbytu (badanie mykol.) 50 zł
Wymaz z odbytu (badanie mykol.) 50 zł
Mocz posiew (badanie mykol.) 50 zł
Kał posiew ( badanie mykol.) 50 zł
Nasienie posiew (badanie mykol.) 50 zł
Inny materiał (badanie mykol.) 50 zł
Paznokcie rąk (badanie mykol.) 50 zł
Paznokcie stóp (badanie mykol.) 50 zł
Naskórek dłoni (badanie mykol.) 50 zł
Naskórek stóp (badanie mykol.) 50 zł
Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżopodobnych 65 zł
Mykogram w cenie badania
POBRANIE MATERIAŁU CENA
Usługa – pobranie materiału 3 zł
Usługa – pobranie materiału u dzieci 6 zł
Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna