Witamy w MEDYK CENTRUM...

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Program skierowany jest do zdrowych kobiet w wieku 25-59 lat (zgodnie z rocznikiem).

Badania wykonywane są co 36 miesięcy.

Do badania kobieta winna zgłosić się z dowodem osobistym z nr PESEL oraz potwierdzeniem ubezpieczenia.

Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Należy zaznaczyć, że programem nie są objęte kobiety, u których wcześniej rozpoznano raka szyjki macicy.

rak macicy częstochowa
Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna