Witamy w MEDYK CENTRUM...

Przed wypisaniem ze szpitala pacjent jest zawczasu informowany. wypis ze szpitala Pacjent otrzymuje kartę informacyjną z niezbędnymi informacjami dotyczącymi rozpoznania choroby, wynikami badań, zastosowanego leczenia i zaleceń lekarskich. Ponadto otrzymuje propozycje dalszych konsultacji i opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej - wyznaczamy terminy dalszych wizyt kontrolnych i konsultacji.

 

Oddajemy pacjentom na sam koniec pobytu:

  • kartę wypisu podpisaną przez Lekarza Prowadzącego
  • wyniki obrazowania na płycie CD
  • wyniki badań ambulatoryjnych przeprowadzonych w trakcie pobytu w szpitalu
  • wyniki badań wykonane poza Szpitalem przekazane przed rozpoczęciem leczenia
  • zgodnie z życzeniem Pacjenta jest możliwość przygotowania szczegółowego sprawozdania medycznego
  • recepty i skierowania na wizyty kontrolne
  • wskazówki dotyczące dawkowania leków i stosowania diet
  • w przypadku niezdolności do pracy – wystawienie zwolnienia lekarskiego
Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna