Witamy w MEDYK CENTRUM...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.
 

 

„Wzrost konkurencyjności firmy Medyk-Centrum Jan Bińczyk poprzez zakup innowacyjnej aparatury ultrasonograficznej i radiograficznej umożliwiającej wczesną diagnostykę i wysokiej jakości badania”

Beneficjent: Prywatne Centrum Medyczne „Medyk Centrum” Jan Bińczyk.

Wartość projektu na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie 999 836,38 zł.

Wartość dofinansowania 560 655,91 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Opis projektu:

W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt w postaci cyfrowego ultrasonografu oraz zestawu do radiografii pośredniej.

Cyfrowy ultrasonograf pozwala na wprowadzenie nowoczesnej technologii związanej z diagnostyką położniczo-ginekologiczną oraz badaniami prenatalnymi. Badania przeprowadzane przy pomocy ultrasonografu umożliwiają precyzyjną diagnostykę wad płodu, kardiologię płodową, wczesną ocenę arterosklerozy, badania sprężystości naczyń oraz obrazowanie z mapowaniem kierunku przepływu krwi.

Zestaw do radiografii pośredniej pozwala na wykorzystanie szerokiego wachlarza możliwości w zakresie diagnostycznych badań rentgenowskich. Umożliwi m.in. ucyfrowienie aparatów analogicznych rentgenowskich – mammograficznego i kostno-stawowego. Pozwoli m.in. na wczesne wykrywanie chorób onkologicznych u dzieci i dorosłych oraz obrazowanie tomograficzne.

Inwestycja jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. Znajomość potrzeb pacjentów pozwoliła na wybranie sprzętu, który pozwoli w pełni zaspokoić ich potrzeby i jednocześnie przybliży służbę zdrowia do standardów panujących na Zachodzie Europy.

Dostępna paleta usług przy użyciu nowoczesnej aparatury pozwala precyzyjnie i szybko zdiagnozować pacjenta, a w konsekwencji zwiększyć jego szansę na powrót do zdrowia.

Poprzez realizację projektu, którego jednym z celów było wdrożenie innowacji i nowych technologii, najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny jest teraz dostępny dla każdego i spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających pacjentów. Wsparcie finansowe ze strony funduszy strukturalnych umożliwiło przedsiębiorcy wykorzystanie nowoczesnej technologii w swojej pracy, a poprzez zakres usług jakie świadczy – najwyższa jakość i światowe standardy trafiają do bezpośredniego odbiorcy – pacjenta, który może odczuć skuteczność i rezultaty wsparcia ze strony Unii Europejskiej.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

 

"Wzrost konkurencyjności firmy Medyk-Centrum Jan Bińczyk poprzez zakup nowoczesnej aparatury stomatologicznej w celu wprowadzenia do oferty nowych usług medycznych"

Beneficjent: Prywatne Centrum Medyczne „Medyk Centrum” Jan Bińczyk.

Wartość projektu na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie 357 000,00 zł.

Wartość dofinansowania na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie 199 986,73 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Opis projektu:

W ramach projektu zakupiono nowoczesne urządzenia stomatologiczne, które pozwoliły na wprowadzenie nowych usług w Centrum Medycznym.

Dwa nowoczesne unity stomatologiczne stanowią podstawę wyposażenia gabinetu stomatologicznego. Są to urządzenia cyfrowe zapewniające szybkie, bezbolesne i precyzyjne leczenie. Ich wielką zaletą jest przystosowanie do leczenia osób niepełnosprawnych co podwyższa funkcjonalność i standard usług stomatologicznych.

Nowoczesny i energooszczędny autoklaw, zapewnia bezpieczeństwo sterylizacji i gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzanych zabiegów.

Pantomograf z funkcją cefalometryczną jest jednym z pierwszych tego typu urządzeń w powiecie częstochowskim. Funkcja cefalometryczna udoskonala diagnostykę i leczenie ortodontyczne. Aparat służy do wykonywania zdjęć ortopantomograficznych i umożliwia obrazowanie części twarzowej czaszki. Urządzenie umożliwiło wprowadzenie pełnego zakresu usług stomatologicznych, zabiegów chirurgicznych szczęki i implantacji.

Aparat RTG do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych. Cyfrowy aparat wymaga znacznie niższej dawki promieniowania RTG w porównaniu z aparatami analogowymi co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo pacjenta podczas wykonywania zdjęć. Urządzenie pozwoliło na wprowadzenie kompleksowych usług stomatologicznych. Umożliwia wykonywanie m.in. zdjęć pojedynczych zębów, zgryzowych, zgryzowo-skrzydłowych w dowolnej technice.

Inwestycja jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, a przede wszystkim dużym zainteresowaniu tego typu usługami z ich strony. Znajomość potrzeb pacjentów pozwoliła na wybranie sprzętu, który pozwoli w pełni zaspokoić ich potrzeby, zlikwiduje bariery dla niepełnosprawnych i jednocześnie przybliży służbę zdrowia do standardów panujących na Zachodzie Europy.

Poprzez realizację projektu, którego jednym z celów jest wsparcie przedsiębiorstw prowadzące do osiągnięcia przez ten sektor przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia, najnowocześniejszy sprzęt stomatologiczny jest teraz dostępny dla każdego  i spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających pacjentów. Zakup nowych urządzeń pozwolił na rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez firmę a tym samym do wzrostu jej konkurencyjności. Wsparcie finansowe ze strony funduszy strukturalnych umożliwiło przedsiębiorcy wykorzystanie nowoczesnej technologii w swojej pracy, a poprzez zakres usług jakie świadczy – najwyższa jakość i światowe standardy trafiają do bezpośredniego odbiorcy – pacjenta, który może odczuć skuteczność i rezultaty wsparcia ze strony Unii Europejskiej.

tablica pamiątkowa dofinansowania medyk centrum
dwa nowoczesne unity stomatologiczne
aparat RTG
Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna