Witamy w MEDYK CENTRUM...

Dynamiczny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.
 

 

„Dynamiczny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych przy użyciu światła laserowego w branży medycznej”

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie bardzo innowacyjnych technologii z dziedziny medycyny w zakresie leczenia światłem laserowym. Bezpośrednim efektem projektu będzie wdrożenie zabiegów, które są stosowane na świecie stosunkowo od niedawna.

Jedna z proponowanych technologii przyczyni się do wdrożenia zabiegów w obszarze chirurgii naczyń krwionośnych podskórnych twarzy i kończyn, terapii skóry oraz efektywnego usuwania włosów w szerokim zakresie fototypów skóry.

Druga natomiast pozwoli na wdrożenie innowacji procesowej opierającej się na wewnątrzżylnej terapii światłem laserowym, które emituje jednocześnie trzy długości fali światła terapeutycznego o klinicznie potwierdzonych skutecznościach. Realizowana inwestycja będzie miała bardzo duże znaczenie nie tylko dla dalszego rozwoju podmiotu na rynku krajowym, ale przede wszystkim dla dalszego rozwoju metod diagnostycznych i leczniczych.

Miejsce realizacji projektu:

„Medyk Centrum” Al. Wolności 34, 42-200 Częstochowa

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 540 000 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE: 200 000 zł

Wkład własny: 340 000 zł

Efekt projektu:

W ramach wdrażanych rozwiązań zostanie rozszerzona oferta przedsiębiorstwa. Na rynek wprowadzone zostaną nowe produkty, które dotychczas nie były oferowane w podobnym zakresie lub w ogóle nie były dostępne na rynku. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie zabiegów w obszarze chirurgii naczyń krwionośnych podskórnych twarzy i kończyn dolnych, terapii skóry wraz z jej odmładzaniem i wzmacnianiem napięcia oraz efektywnego usuwania włosów w szerokim zakresie fototypów skóry (od I do IV według skali Fitzpatrick’a) przy użyciu symultanicznego lub/i sekwencyjnego dwóch źródeł światła laserowego o różnych długościach przy jednoczesnym zapewnieniu kontroli przegrzania miejsca zabiegu. Dodatkowo zostaną wprowadzone zabiegi terapii wewnątrzżylnej, która jest stosowana przy wielu chorobach zakaźnych. Proponowana metoda stanowi innowację w zakresie produktu – usługi – ze względu na skuteczność proponowanych zabiegów, jak i zmniejszoną bolesność i czas gojenia, a więc powrotu do pełni komfortu zdrowia.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

 

 

 

 

 
Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna