Witamy w MEDYK CENTRUM...

leczenie pacjenta w szpitalu

Chirurgia jednego dnia

Do niedawna leczenie operacyjne pacjentów związane było z długotrwałym pobytem w szpitalu. Pacjent zostawał do czasu usunięcia szwów, co następowało zazwyczaj w 7-10 dobie po operacji. Aktualnie istnieje możliwość wypisania niektórych chorych tego samego lub już następnego dnia po niektórych operacjach, np. operacje naprawcze przepuklin, operacje żylaków kończyn dolnych, usunięcie pęcherzyka żółciowego itp.

szpital w MEdyk Centrum - badanie pacjenta
szpital w MEdyk Centrum - badanie pacjenta

Wprowadzenie nowoczesnych metod operacyjnych i postęp, jaki się dokonał w technikach znieczulenia pacjentów umożliwił rozwój tzw. „chirurgii jednego dnia”, która to chirurgia wykonywana jest w Centrach Medycznych Jednego Dnia - np. w Centrum Medycznym MEDYK CENTRUM.

Termin wypisu pacjenta ze szpitala ustalany jest wspólnie z chorym na podstawie odczuwanych przez niego dolegliwości. Wczesne wypisanie chorego ze szpitala umożliwia kontynuowanie procesu rekonwalescencji w warunkach domowych. Pacjent jest wcześniej uruchomiony, co jest opłacalne zarówno dla zdrowia pacjenta, strefy ekonomicznej pacjenta, systemu służby zdrowia.

Wypis ze szpitala

Przed wypisaniem ze szpitala pacjent jest zawczasu informowany. wypis ze szpitala Pacjent otrzymuje kartę informacyjną z niezbędnymi informacjami dotyczącymi rozpoznania choroby, wynikami badań, zastosowanego leczenia i zaleceń lekarskich. Ponadto otrzymuje propozycje dalszych konsultacji i opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej - wyznaczamy terminy dalszych wizyt kontrolnych i konsultacji.

 

Oddajemy pacjentom na sam koniec pobytu:

  • kartę wypisu podpisaną przez Lekarza Prowadzącego
  • wyniki obrazowania na płycie CD
  • wyniki badań ambulatoryjnych przeprowadzonych w trakcie pobytu w szpitalu
  • wyniki badań wykonane poza Szpitalem przekazane przed rozpoczęciem leczenia
  • zgodnie z życzeniem Pacjenta jest możliwość przygotowania szczegółowego sprawozdania medycznego
  • recepty i skierowania na wizyty kontrolne
  • wskazówki dotyczące dawkowania leków i stosowania diet
  • w przypadku niezdolności do pracy – wystawienie zwolnienia lekarskiego
Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna