Witamy w MEDYK CENTRUM...

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH


EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE 999
STRAŻ POŻARNA  998
POLICJA 997
STRAŻ MIEJSKA 986
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE 994
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 993
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 987
KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA 116 123
TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111
CENTRUM WSPARCIA
dla osób w stanie kryzysu psychicznego
800 702 222
NIEBIESKA LINIA
ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
22 668 70 00
CENTRUM ANTYTERRORYSTYCZNE 996

 


 

Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna