Witamy w MEDYK CENTRUM...

Witamy w naszym Centrum Medycznym.

Pracownia Psychologiczna

Pracownia Psychologiczna w Medyk -Centrum została wpisana do Rejestru Pracowni Psychologicznych w 2015 r.  Od początku specjalizujemy się psychologią pracy, prowadząc badania psychotechniczne kierowców i operatorów. 

Wyposażona jest w nowoczesną aparataurę  oraz testy rekomendowane przez PTP, umożliwiając rzetelną i obiektywną ocenę badanych pracowników. 

Badania odbywają się w ciągu jednego dnia i są zakończone wydaniem odpowiedniego zaświadczenia. 

Świadczymy następujące usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej:     

 • kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy A,B,C,D,E,
 • amatorów (używających pojazdów w pracy, np. przedstawiciele handlowi),
 • kierowców rajdowych,
 • egzaminatorów nauki jazdy,
 • instruktorów nauki jazdy,
 • kierowców autobusów oraz autokarów,
 • motorniczych,
 • taksówkarzy,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych – pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, itp.,
 • kierowców skierowanych na badania przez policję, lekarza, którym zatrzymano prawo jazdy z powodu wypadku drogowego, po przekroczeniu limitu punktów karnych,  po jeździe pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego,
 • operatorów sprzętu budowlanego i załadowczego ciężkiego (koparek, dźwigu, wózków widłowych, żurawi, suwnic, oraz innych maszyn),
 • osoby pracujące na wysokości.        

Przygotowanie do badania. Na badanie psychologiczne należy przyjść wypoczętym, a w dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać alkoholu, ani innych środków psychoaktywnych.

Należy zabrać ze sobą:

 • dokument tożsamości ( prawo jazdy, dowód osobisty, ewentualnie paszport),

  pracownia psychologiczna

 • okulary, bądź soczewki (jeśli są używane),
 • skierowanie na badanie, jeśli takię otrzymano,
 • ewentualnie skierowanie z Komendy Policji/Urzędu Miasta, jeśli zostało wydane,
 • dane do faktury.    

Dodatkowo oferujemy usługi: 

 • badania psychologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych:
  • diagnoza neuropsychologiczna,
  • diagnoza psychologiczna zaburzeń rozwojowych u dzieci,
  • diagnoza psychologiczna na potrzeby wydawania opinii psychologicznych,    
  • terapia psychologiczna dzieci i młodzieży,    
  • terapia i wsparcie psychologiczne dla dorosłych.    
 • pomoc psychologiczna
  • rozmowy i porady psychologiczne,    
  • mediacje rodzinne.

Nasi specjaliści

Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna