Witamy w MEDYK CENTRUM...

Neurologopedia

Centrum Neurologopedyczne GRAMMATICAL oferuje usługi neurologopedyczne i logopedyczne dla dzieci i dorosłych obejmujące: 

1, Profilaktykę:

 • Dysleksja    
 • Dysortografia    
 • Dysgrafia    
 • Jąkanie-zacinanie    
 • Opóźniony rozwój mowy    
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego SLI

2. Diagnozę:

 • Badanie sprawności narządów artykulacyjnych    
 • Badanie słuchu fonematycznego    
 • Badanie umiejętności rozumienia i nadawania mowy    
 • Badanie poziomu artykulacji głosek   
 • Badanie analizy i syntezy wzrokowej    
 • Określenie poziomu zaburzeń typu SLI    
 • Diagnozowanie dysleksji, dysortografii, dysgrafii    
 • Kompleksowe badanie i określenie rodzaju afazji, dyslalii, dysartrii    
 • Badanie dojrzałości szkolnej    
 • Autyzm    
 • Zespół Aspergera    
 • Dysfagia

3. Terapię mowy:     

 • Opóźniony rozwój mowy    
 • Dyslalia    
 • Upośledzenie umysłowe w różnym stopniu    
 • Mózgowe porażenie dziecięce    
 • Autyzm    
 • Zespół Aspergera    
 • Zespół Downa    
 • Zaburzenia genetyczne i neurologiczne (afazja, dysartria)    
 • Mutyzm    
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego SLI    
 • Korekcja i wspomaganie: dysleksji, dysortografii, dysgrafii    
 • Jąkanie i zaburzenia fluencyjne    
 • Osoby po udarze i urazach    
 • Demencja    
 • Choroba Parkinsona    
 • Płodowy Zespół Alkoholowy FAS    
 • ADHD    
 • Dysfagia    
 • Miastenia    
 • Ćwiczenia doskonalące: orientację przestrzenną, koordynację i skupienie, słownik bierny, umiejętności logicznego myślenia i budowania wypowiedzi, percepcję wzrokową, słuchową i wiele innych
Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna