Witamy w MEDYK CENTRUM...

Witamy w naszym Centrum Medycznym.

Porażenie mózgowe

Spirometria

Spirometria to najważniejsze z badań czynnościowych układu oddechowego. Pozwala na obiektywną ocenę czynności płuc.

Wykonuje się tzw. spirometrię podstawową oraz spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela (określaną jako „spirometria z oceną odwracalności obturacji”). Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc. Badanie polega na oddychaniu przez ustnik aparatu.

Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna