Witamy w MEDYK CENTRUM...

Badania piersi

Mammografia

Mammografia jest radiologiczną metodą badania sutka (gruczołu piersiowego), które jest badaniem bezpiecznym, bezbolesnym, nie wymaga żadnych przygotowań i trwa kilka minut.

Etap pogłębionej diagnostyki raka piersi (NFZ)

Program jest skierowany do kobiet, które w etapie podstawowym programu raka piersi uzyskały nieprawidłowy wynik badania mammograficznego.

W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

Program obejmuje:

Spirometria

Spirometria to najważniejsze z badań czynnościowych układu oddechowego. Pozwala na obiektywną ocenę czynności płuc.

Wykonuje się tzw. spirometrię podstawową oraz spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela (określaną jako „spirometria z oceną odwracalności obturacji”). Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc. Badanie polega na oddychaniu przez ustnik aparatu.

Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna