Witamy w MEDYK CENTRUM...

Etap Pogłębionej Diagnostyki Raka Piersi

Cytologia to nieinwazyjne badanie szyjki macicy, polegające na pobraniu z niej wymazu. Ginekolog specjalną szczoteczką zbiera materiał komórkowy zgromadzony w szyjce, a następnie umieszcza go na szkiełku mikroskopowym. Ostatecznie wymaz trafia do laboratorium, gdzie zostaje poddany analizie. Badanie nie jest bolesne, pacjentka może odczuć jedynie chwilowy dyskomfort. Umożliwia ono wykrycie stanów przed nowotworowych i nowotworowych. Zdiagnozowanie ich w tak wczesnym stadium nie jest właściwie możliwe w inny sposób. Pozwala ono na usunięcie zmian gdy są one jeszcze minimalne, w sposób mniej inwazyjny, co nie pozostaje bez znaczenia dla młodych kobiet, które planują w przyszłości zajść w ciążę. Istnieje możliwość przeprowadzenia badania metodą jednowarstwową – różni się ona tym od metody konwencjonalnej, że po pobraniu materiału jest on umieszczany w specjalnej substancji utrwalającej, dzięki czemu większa ilość komórek bierze udział w analizie, a obraz jest pełniejszy.

W MEDYK-CENTRUM istnieje możliwość wykonania dodatkowych badań diagnostycznych w ramach umowy z NFZ dotyczących populacyjnego programu profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki. Wykonujemy zdjęcia celowane, USG, biopsje cienkoigłową, biopsję gruboigłową, które są narzędziami uzupełniającymi badania mammograficzne w walce z rakiem piersi. Ujawniają one różne aspekty przebiegu choroby, a połączenie tych metod zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia zmian. Ponadto badania ultrasonograficzne umożliwiają dalsze monitorowanie podejrzanych zmian wykrytych w mammografii.

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Etap pogłębionej diagnostyki - schemat postępowania:

W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania. W ramach etapu pogłębionej diagnostyki należy wykonać wszystkie niezbędne diagnostycznie procedury (w ramach jednej umowy - zgodnie z katalogiem świadczeń) i po ich zakończeniu możliwe jest rozliczenie kompleksowego świadczenia.

  • Porada lekarska, stanowi cykl zdarzeń obejmujących: badanie fizykalne,skierowanie na niezbędne badania w ramach realizacji programu,ocenę wyników przeprowadzonych badań i postawienie rozpoznania.

  • Badania realizowane w ramach programu pogłębionej diagnostyki: mammografia uzupełniająca,badanie USG piersi,biopsja cienkoigłowa lub gruboigłowa pod kontrolą technik obrazowych z badaniem cytologicznym lub histopatologicznym pobranego materiału w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w badaniu mammograficznym lub ultrasonograficznym.

W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania. W ramach etapu pogłębionej diagnostyki świadczeniodawca zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne diagnostycznie procedury (w ramach jednej umowy - zgodnie z katalogiem świadczeń) i po ich zakończeniu możliwe jest rozliczenie kompleksowego świadczenia. Kobiety, u których rozpoznano raka piersi lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane (poza programem) na dalsze badania diagnostyczne lub leczenia do świadczeniodawców posiadających z Narodowy Fundusz Zdrowia umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.

cytologia w częstochowie na nfz
 
 
 
 
Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna