Witamy w MEDYK CENTRUM...

Witamy w naszym Centrum Medycznym.

Logopedia

Logopedia to nauka o kształtowaniu mowy w fazie jej rozwoju i całościowym jej doskonaleniu i ulepszaniu w późniejszym okresie. <strong>Logopedia</strong> odnosi się także do działań mających na celu usuwanie różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy

Neurologopedia

Centrum Neurologopedyczne GRAMMATICAL oferuje usługi neurologopedyczne i logopedyczne dla dzieci i dorosłych obejmujące: 

1, Profilaktykę:

  • Dysleksja    
  • Dysortografia    
  • Dysgrafia    
  • Jąkanie-zacinanie    
  • Opóźniony rozwój mowy    
  • Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego SLI

2. Diagnozę:

Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna