Witamy w MEDYK CENTRUM...

Witamy w naszym Centrum Medycznym.
Rogulski Lech
Dr nauk medycznych
  • Specjalista Ginekologii i położnictwa
  • Rejestracja ONLINE lub pod numerem telefonu 34 365 46 66
  • Kategoria Ginekologia i położnictwo
  • Informacje W latach 2000-2006 Studia medyczne w Śląskiej Akademii Medycznej, Wydziale Lekarskim w Katowicach – ukończone z wyróżnieniem. PRACA: 2008 Prywatne Centrum Medyczne „Medyk-Centrum” w Częstochowie, Poradnia Ginekologiczna oraz Chorób Piersi od 2007 Wojewódzki Szpital Zespolony (od 1.03.2010 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny) w Częstochowie, młodszy asystent Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, szkolenie specjalizacyjne 2006-2007 Staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie zakończony Lekarskim Egzaminem Państwowym. KURSY I SZKOLENIA: Diagnostyka kolposkopowa szyjki macicy (21-22.11.2008) – Centrum Onkologii w Gliwicach Diagnostyka prenatalna i echokardiografia płodowa (13-14.05.2011) Śląska Szkoła Ultrasonografii i Nowoczesnych Metod Diagnostycznych w Ustroniu USG piersi i mammografia (2-5.06.2011) – Centrum Diagnostyki Obrazowe CEDUS Bydgoszcz  STYPENDIA I NAGRODY9-10.2009 Stypendium zagraniczne Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO) – staż kliniczny w Centrum Onkoginekologicznym Kliniki Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Karola w Pradze (opiekun stażu – profesor David Cibula) 2004-2006 Stypendium akademickie Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe 2005 Pierwsza Nagroda w Sesji Chorób Wewnętrznych Międzynarodowej Konferencji Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy w Gdańsku za pracę: “C-reactive protein concentration and glutathione peroxidase activity in obese patients with or without metabolic syndrome” 2003 Pierwsza Nagroda w Sesji Chorób Wewnętrznych Międzynarodowej Konferencji Studentów Medycyny w Krakowie za pracę: “Raloxifene, tamoxifene and β-estradiol mediated modification of AT1 receptor expression in human umbilical artery endothelial cells incubated with high glucose concentrations”. PRACA BADAWCZA:  2008-2010 Praca kliniczno-badawcza w Centrum Medycznym „Medyk-Centrum” zakończona obroną pracy doktorskiej pt. „Analiza szacowanego ryzyka raka sutka oraz wyników badań obrazowych u pacjentek poniżej 50 roku życia” w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (promotor: profesor Przemysław Oszukowski)  2003-2006 Praca w Studenckim Kole Naukowym Zakładu Biochemii Klinicznej i Doświadczalnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (od 2004 - Katedra Biochemii) – opiekun naukowy - profesor Jan Gmiński badania w zakresie podstaw molekularnych patofizjologii i terapii cukrzycy oraz miażdżycy; badania w zakresie biochemicznych i klinicznych właściwości estrogenów oraz selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych.  Główne kierunki zainteresowań zawodowych: ginekologia onkologiczna i operacyjna, diagnostyka chorób piersi.  
  • Przyjmuje Prywatnie
  • Termin Wtorek 13:00-17:00, gabinet 118